Master i helseledelse

Skrevet av Atle Ødegård 

Det gode samarbeidet mellom Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda og NTNU/Ålesund bærer frukter. Den nye masteren i helseledelse er oppe og går for fullt med nærmere 50 studenter. Fra kursbeskrivelsen kan vi lese at:

Master i helseledelse gir deg perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendige for å fylle ulike lederroller. Du får økt forståelse for endringspresset som ledere i helse- og sosialtjenestene står overfor, blant annet gjennom sterkere krav til myndiggjøring av brukere/pasienter og ansatte, innovasjon, pasientsikkerhet, og en ledelse som er bærekraftig.

Studiet er på deltid og er bygget opp omkring disse temaene:

Forskningsgruppa Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning er godt representert på undervisningssiden i denne utdanningen – spesielt i kurset Samarbeidsdrevet innovasjon. De som deltar med sin kompetanse på dette temaet er: Professor Elisabeth Willumsen (UiS), tidl. rådmann og master i management (fra Universitet i København) Tore Sirnes, professor Turid Aarseth (HiM), førsteamanuensis Roar Stokken (HVO), førsteamanuensis Hans Petter Iversen (HiM), førsteamanuensis Erlend Vik (HiM) og professor Atle Ødegård (HiM og Helseinnovasjonssenteret).

I tillegg er vi veldig glade for å ha fått med oss adm. dir. ved Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund Geir Sylte – til å forelese om temaet samskaping. På toppen av det hele har vi med oss førsteamanuensis og forfatter Charlotte Wegener fra Department of Communication and Psychology ved Aalborg University, Danmark. Hun skal snakke om temaet innovasjon og læring. Charlotte har skrevet flere bøker om innovasjon og mer informasjon om henne finnes her: https://vbn.aau.dk/da/persons/122517

Vi gleder oss stort til å komme i gang med kurset som går av stabelen 16 og 17 mars og 14 og 15 april. Se ellers denne linken for ytterligere informasjon: https://www.ntnu.no/studier/mhled

Aalborg University, avd. København. Foto: Atle Ødegård