Om «collaboration» i forskning

Skrevet av Atle Ødegård

I går, da jeg skulle innom kontoret for å hente et par bøker, hadde noen festet et tidsskift i dørhåndtaket på kontordøra. Det var tidsskriftet Nature og på forsiden stod det: How to collaborate. The promise and pitfalls of partaking in team science. Jeg skjønte raskt at det var professor Stål Bjørkly som hadde vært på ferde (takk Stål 😊) – som nåværende kollega og tidligere PhD veileder vet han at jeg brenner for temaet «collaboration». Og nå hadde altså fenomenet «collaboration» nådd førstesiden på selveste Nature – tidsskriftet som så dagens lys tilbake i 1869!

Faksimisle av Nature 17/6 2021

Om tidsskrftet kan vi lese på hjemmesiden at: Nature is a weekly international journal publishing the finest peer-reviewed research in all fields of science and technology on the basis of its originality, importance, interdisciplinary interest, timeliness, accessibility, elegance and surprising conclusions. Nature also provides rapid, authoritative, insightful and arresting news and interpretation of topical and coming trends affecting science, scientists and the wider public. https://www.nature.com/nature/about

Tilbake til saken. I den utgaven jeg nå hadde fått levert på døra var det flere interessante artikler som altså handlet om samarbeid i forskning. Et par hadde fokus på forskersamarbeid som oppstod i forbindelse med Covid-19 pandemien. Veldig interessant lesing – der beskrivelser av samarbeid på tvers av landegrenser, kulturer og fagfelt får grundig oppmerksomhet.

Videre tar en artikkel tar opp det spennende – og til tider krevende temaet: How to tackle authorship disputes. Det viktigste poenget, slik jeg oppfatter forfatterene av denne artikkelen, er å være i forkant av eventuelle vanskeligheter som kan oppstå mellom forskere som samarbeider i et prosjekt. Dette gjelder både forfatterrekkefølge og hvilke bidrag den enkelte forsker vil komme til å ha i det aktuelle prosjektet. Tidlige avklaring (les: god og klar kommunikasjon!) vil kunne forebygge vanskeligheter som ofte oppstår i en publiseringprosess. I artikkelen gir forfatterene flere konkrete råd: https://www.nature.com/articles/d41586-021-01574-y

Det er liten tvil om at temaet forfattersamarbeid er spesielt aktuelt i våre dager – der vi ser at det blir stadig vanligere at antall forfattere på hver artikkel øker på. I en studie av over 30 millioner artikler registreret i databasen MEDLINE – viste det seg at antall forfattere økte fra 1.9 i 1975 til 5.9 i 2015. Det sier litt om hvilke potensielle samarbeidsutfordringer forskere står ovenfor. Antagelig burde temaet utforskers langt mer enn det har blitt gjort så langt. Det at tidsskrftet Nature nå har satt temaet så tydelig på dagsordenen – peker i retning at det vil komme mer!