Program «Tekster i prosess» 12/3 2019

Invitasjonen finn du her

Deltakarar:
Thrine Marie Nøst Bromstad
Bente Hasle
Helene Hoemsnes
Hans Petter Iversen
Roar Stokken
Siv Elin Nord Sæbjørnsen
Atle Ødegård
Ellen Aarseth

Abstrakta finn du her

0930-1000
Velkommen og presentasjon

1000-1045
Atle Ødegård
Innleiing: Det vanskelige begrepet tverrprofesjonelt samarbeid: Fra fenomen via konseptuelle modeller til forskning og publisering

1045-1100
Pause

1100-1130
Helene Hoemsnes – ide til artikkel
Marginaliseringmekanismer når en profesjon er dominerende.
Basert på dette blogginnlegget
Førstekommentator: Ellen Aarseth

1130-1200
Ellen Aarseth – Frå Masteroppgåve til artikkel
Samarbeid om samordnede tjenester for ungdom på institusjon
Førstekommentator: Helene Hoemsnes

1200-1300
Lunsj

1300-1330
Siv Elin Nord Sæbjørnsen og Thrine Marie Nøst Bromstad
Reciprocal student exchange and international collaboration for improvement of life quality for children with special needs in Norway and Tanzania.
Førstekommentator: Bente Hasle

1330-1400
Bente Hasle – artikkelutkast
Utfordringer og muligheter i fasilitering av nettbaserte tverrprofesjonelle studentgrupper
Førstekommentator: Hans Petter Iversen

1400-1415
Pause

1415-1445
Roar Stokken – Ide til artikkel
Responsible research and innovation in an international interprofessional collaboration between researchers
Førstekommentator: Atle Ødegård

1445-1515
Hans Petter Iversen og Atle Ødegård
Digitalisering av menneskelige relasjoner. Et vitenskapelig essay om velferdsteknologi inn i framtida
Førstekommentator: Roar Stokken