Tekster i prosess 2020: Mars

Treng du hjelp til å kome ut av ei tekst-klemme? Det å dele idear i forskingsgruppa er ofte til god hjelp.

AVLYST GRUNNA KORONA

Vi gjentek suksessen, og arrangerer «Tekster i prosess» igjen. 

Samlingane er ein stad der du kan presentere og få respons på eit skriftleg arbeid. Dette strekkjer seg frå presentasjon av ein forskingside, via respons på teoretiske vinklar og analysestrategi til paper som snart er ferdige.

Tid: Måndag 16. mars 2019 kl. 09.30 – ca 15.15
Stad: Brisk kompetansesenter
Kostnad: Inga deltakaravgift. Enkel lunsj inkludert. Reise må dekkast av eigen institusjon
Format: Kvar tekst får 30 minutt. (15-20 til presentasjon, 10-15 minutt til diskusjon) Presentasjon gir grunnlag for registrering i Cristin.
Påmelding: Send ein e-post til roar.stokken@hivolda.no
Frist: 13.mars kl 1200 for påmelding og abstrakt/paper. Grunnen til kl 1200 er at vi må bestille mat.
Program: Programmet ligg her – og vil bli løpande oppdatert
AbstraktAbstrakta ligg her – og vil bli løpande oppdatert
Spørsmål: Roar Stokken på enten 45240204 eller roar.stokken@hivolda.no
PS: Det er heilt greit å ringe i ordinær forskingstid – altså kveld og helg