Vi gratulerer Erlend Vik!

Skrevet av Atle Ødegård 

Erlend Vik – Foto: Jan Ragnvald Eide

Erlend Vik, forsvarte 25 september avhandlingen «Samhandling i en funksjonelt differensiert helsetjeneste”.  Det gikk helt strålende! Vi som var tilstede fikk se en stødig og velreflektert PhD kandidat – i diskusjon med to svært dyktige opponenter. 

Først ut var professor Morten Knudsen fra Copenhagen Business School, Departement of Management, Politics and Philosophy, Denmark. Han deltok digitalt, noe som gikk veldig fint. Deretter var det førsteamanuensis Line Melby ved Senter for omsorgsforskning, NTNU Gjøvik og Seniorforsker SINTEF AS sin tur – en samtale som også ble veldig spennende! 

Tittelen på prøveforelesningen var «Refleksjon over styrker og begrensninger ved ulike datakilder for å forstå samhandling i helsetjenesten som sosialt fenomen». Disputasen ble ledet at dekan Heidi Haavardsen. Mer om disputasen finnes her: 

https://www.himolde.no/om/organisasjon/fagavdelinger/hs/aktuelt/arrangement/disputaser/2020/erlend-vik.html og her https://panorama.himolde.no/2020/09/28/se-erlend-vik-forsvare-doktorgradsarbeid-om-samhandlingsreformen/

La oss være raske med å legge til at vi i forskningsgruppa ser frem til et fruktbart samarbeid med Erlend i tiden som kommer. Blant annet gleder vi oss til å samarbeide om den nye masteren i Helseledelse.