Ny bok fra Fagbokforlaget

Av Cecilie Katrine Utheim Grønvik, Trude Eines og Atle Ødegård

Flere ansatte ved Høgskolen i Molde har bidrag i en ny bok som har tittelen Deltakelse – et helsefremmende perspektiv. Marianne Storm og Elisabeth Willumsen, som begge har en professor II stilling ved Høgskolen i Molde er redaktører av boka – i tillegg til at de har skrevet flere kapitler. Boka er fagfellevurdert og løfter fram sentrale aspekter ved deltakelse i helse- og velferdstjenester relatert til helsefremming, samhandling, innovasjon, teknologi og ledelse. Hvordan endrer roller og relasjoner seg når ulike aktører og tjenester en involvert? 

Kapittelforfatterne presenterer forskning som belyser og reflekterer over hvordan helse- og velferdstjenester legger til rette for deltakelse for den enkelte pasient, bruker og borger, betydning av andre aktører, og hvordan deltakelse kan bidra til framtidens helse- og velferdstjenester.

Boka er fagfellevurdert og løfter fram sentrale aspekter ved deltakelse i helse- og velferdstjenester relatert til helsefremming, samhandling, innovasjon, teknologi og ledelse. Hvordan endrer roller og relasjoner seg når ulike aktører og tjenester en involvert? 

Cecilie K. U Grønvik, Marianne Storm og Trude F. Eines har skrevet kapittelet – Virtuell avdeling – en modell for økt helsefremming i primær helsetjenesten, hvor tverrprofesjonelt samarbeid løftes frem som et av suksesskriteriene for helsefremmende arbeid i primær helsetjenesten. Atle Ødegård og Mari Mørkeset Sandbakk har skrevet kapittelet Tjenestedesign – hvordan fremme brukernes deltakelse. 

Du kan lese mer om boka her: https://www.fagbokforlaget.no/Deltakelse/I9788245037722