Tverrprofesjonelt samarbeid – et samfunnsoppdrag 3.utg.

Elisabeth Willumsen (red.) Atle Ødegård (red.)

I høst kom boka Tverrprofesjonelt samarbeid ut – i tredje utgave. Det brukes på mange profesjonsutdanninger i Norge. På Universitetsforlaget sider kan vi lese bl.a følgende:

Tverrprofesjonelt samarbeid er et samfunnsoppdrag for alle som arbeider med velferdstjenester. Godt samarbeid er en grunnleggende forutsetning for å skape gode tjenester og videreutvikle tjenestetilbudet. Kunnskap om relasjoner, strukturer og samspill på flere nivåer er nødvendig for å lykkes med dette.

Boken tar for seg samfunnsoppdraget med spesiell vekt på den viktige rollen profesjonene har i utvikling av tjenestetilbudet. I denne nye utgaven er de første kapitlene omskrevet for å knytte tverrprofesjonelt samarbeid tettere til samskaping og sosial innovasjon. Et nytt kapittel beskriver tverrprofesjonelt samarbeid og tjenestedesign. Videre presenterer forfatterne sentrale teorier og oppdatert forskning samt gjør rede for aktuelle strategier og modeller for samarbeid i helse- og sosialtjenestene.

Boken er skrevet for både studenter, lærere, forskere, praktikere og brukere. I tillegg er den spesielt viktig for rådgivere og faglige og administrative ledere i offentlig og privat virksomhet.

https://www.universitetsforlaget.no/tverrprofesjonelt-samarbeid-et-samfunnsoppdrag-3-utg