PROGRAM «TEKSTER I PROSESS» 16/3 2020

Invitasjonen finn du her

Deltakarar:
Helene Hoemsnes
Roar Stokken
Atle Ødegård
Emmy Langøy
Berit Kalland
Elin Mordal
Anders Bergstøl

Videokonf:
Kunt Hunnes 10-12

Abstrakta finn du her

0930-1015
Velkommen

Morten Fjelddahl Jacobsen, Brisk kompetansessenter

1015-1045
Helene Hoemsnes: Vold i nære relasjoner

1045-1100
Pause

1100-1130
Knut Hunnes: Opplevelsen av TPS i barnevernet

1130-1200: Berit Kalland
Gruppeanalyse og samfunn; refleksjon over prosessar i læringsgrupper for studentar

1200-1300
Lunsj

1300-1330: Emmy Langnes:
Stemmer kart og terreng? Hva er utfordringene ute i praksisfeltet og møter Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid disse på adekvat vis?

1330-1400: Elin Mordal
The impact of structural conditions on maternity care offered in rural Ethiopia, a qualitative study

1400-1415
Pause

1415-1445
Anders Bergstøl: ????

1445-1515
Atle Ødegård: ????