Vi gratulerer Erlend Vik!

Skrevet av Atle Ødegård 

Erlend Vik – Foto: Jan Ragnvald Eide

Erlend Vik, forsvarte 25 september avhandlingen «Samhandling i en funksjonelt differensiert helsetjeneste”.  Det gikk helt strålende! Vi som var tilstede fikk se en stødig og velreflektert PhD kandidat – i diskusjon med to svært dyktige opponenter. 

Først ut var professor Morten Knudsen fra Copenhagen Business School, Departement of Management, Politics and Philosophy, Denmark. Han deltok digitalt, noe som gikk veldig fint. Deretter var det førsteamanuensis Line Melby ved Senter for omsorgsforskning, NTNU Gjøvik og Seniorforsker SINTEF AS sin tur – en samtale som også ble veldig spennende! 

Tittelen på prøveforelesningen var «Refleksjon over styrker og begrensninger ved ulike datakilder for å forstå samhandling i helsetjenesten som sosialt fenomen». Disputasen ble ledet at dekan Heidi Haavardsen. Mer om disputasen finnes her: 

https://www.himolde.no/om/organisasjon/fagavdelinger/hs/aktuelt/arrangement/disputaser/2020/erlend-vik.html og her https://panorama.himolde.no/2020/09/28/se-erlend-vik-forsvare-doktorgradsarbeid-om-samhandlingsreformen/

La oss være raske med å legge til at vi i forskningsgruppa ser frem til et fruktbart samarbeid med Erlend i tiden som kommer. Blant annet gleder vi oss til å samarbeide om den nye masteren i Helseledelse. 

Nytt bokkapittel om barn og unge

Skrevet av Atle Ødegård

Elisabeth Willumsen, Siv Elin Nord Sæbjørnsen og Atle Ødegård har nylig bidratt med et bokkapittel i en engelsk antologi. Boka er redigert av professorene Jonathan Parker og Sara Ashencaen – begge ved Bournemouth University. 

På hjemmesidene til forlaget kan vi lese:

Unparalleled in its coverage of concepts and themes, this textbook uses insights from across sociology, psychology, criminology and other areas of expertise to show how children and young people negotiate crucial challenges and transitions in their lives. It considers a wide range of theories, issues and practice dimensions and clearly shows how they connect, with fresh insights on topics including mental health, bereavement and disability in children. https://policy.bristoluniversitypress.co.uk/human-growth-and-development-in-children-and-young-people

Kapittelet til Willumsen, Sæbjørnsen og Ødegård har tittelen «Mental health and children» og omhandler både teoretiske perspektiver og kliniske eksempler – med hovedvekt på tverrprofesjonelt samarbeid.