Tekster i prosess 2019:Mars

Vi gjentek suksessen, og arrangerer «Tekster i prosess» igjen.

Samlingane er ein stad der du kan presentere og få respons på eit skriftleg arbeid. Dette strekkjer seg frå presentasjon av ein forskingside, via respons på teoretiske vinklar og analysestrategi til paper som snart er ferdige.

Treng du hjelp til å treffe blink med prosjektet eller publikasjonen din?

Tid: Torsdag 12. mars 2019 kl. 09.30 – ca 15.15
Stad: Baronen – Spjelkavik
Kostnad: Inga deltakaravgift. Varm lunsj inkludert. Reise må dekkast av eigen institusjon
Format: Kvar tekst får 30 minutt. (15-20 til presentasjon, 10-15 minutt til diskusjon) Presentasjon gir grunnlag for registrering i Cristin.
Påmelding: Send ein e-post til roar.stokken@hivolda.no
Frist: 8.mars kl 1200 for påmelding og abstrakt/paper (programmet er fullt). Grunnen til kl 1200 er at vi må melde antal til hotellet ei veke før.
Program: Programmet ligg her – og vil bli løpande oppdatert
Abstrakt: Abstrakta ligg her – og vil bli løpande oppdatert
Spørsmål: Roar Stokken på enten 45240204 eller roar.stokken@hivolda.no
PS: Det er heilt greit å ringe i ordinær forskingstid – altså kveld og helg