Nytt bokkapittel om barn og unge

Skrevet av Atle Ødegård

Elisabeth Willumsen, Siv Elin Nord Sæbjørnsen og Atle Ødegård har nylig bidratt med et bokkapittel i en engelsk antologi. Boka er redigert av professorene Jonathan Parker og Sara Ashencaen – begge ved Bournemouth University. 

På hjemmesidene til forlaget kan vi lese:

Unparalleled in its coverage of concepts and themes, this textbook uses insights from across sociology, psychology, criminology and other areas of expertise to show how children and young people negotiate crucial challenges and transitions in their lives. It considers a wide range of theories, issues and practice dimensions and clearly shows how they connect, with fresh insights on topics including mental health, bereavement and disability in children. https://policy.bristoluniversitypress.co.uk/human-growth-and-development-in-children-and-young-people

Kapittelet til Willumsen, Sæbjørnsen og Ødegård har tittelen «Mental health and children» og omhandler både teoretiske perspektiver og kliniske eksempler – med hovedvekt på tverrprofesjonelt samarbeid.