TPS professorer blir med videre!

Forskningsgruppen tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning (TPS gruppa) er stolt over å ha knyttet til seg to av de fremste forskerne innen feltet. Elisabeth Willumsen og Susanne Lindqvist er begge professorer med omfattende forskning og undervisning bak seg. De vil begge samarbeide med deltagerne tilknyttet TPS-gruppa – dvs videreføring av prosjekter, samt etablering av nye. Vi ser frem til gode, spennende og hyggelige samarbeid i tiden som kommer!

Susanne Lindqvist, is Professor of Interprofessional Practice at the University of East Anglia, Norwich UK. Since 2002, she has dedicated her career to developing interprofessional learning (IPL) opportunities for health and social care students and professionals.  Lindqvist is involved in research and publications around IPL, interprofessional attitudes, interprofessional communication and patient involvement.  Susanne is Director of the Centre for Interprofessional Practice and Professor II at Molde University College.

Elisabeth Willumsen, er professor i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger. Hun er utdannet sosionom, har hovedfag i spesialpedagogikk og doktorgrad i folkehelsevitenskap på temaet tverrprofesjonelt samarbeid i barneverntjenesten. Willumsen forsker og publiserer på områdene tverrprofesjonelt samarbeid, velferdstjenester, sosial innovasjon og brukermedvirkning. I tillegg til å være professor ll ved Høgskolen i Molde og har hun også en bistilling ved Senter for Innovasjonsforskning, Universitetet i Stavanger.

Atle Ødegård,
Professor og leder for forskningsgruppa TPS