Å eie sin egen historie

Skrevet av Atle Ødegård 

Barneombudet har nettopp gitt ut en ny rapport – skrevet av ungdommer som selv har hatt behov for ulike tjenester. I lansering av rapporten sier Barneombudet bl.a dette: 

Rapporten «Å eie sin egen historie» er utarbeidet av en gruppe ungdommer med erfaringer fra og behov for hjelp og støtte fra flere hjelpetjenester. På oppdrag fra Barneombudet deler ungdommene i denne rapporten sine erfaringer og kommer med råd til myndighetene og de som jobber i tjenesten.

Barn og unge som trenger hjelp fra flere tjenester i oppveksten er ofte i en sårbar situasjon. Å gi riktig og tidlig hjelp er viktig for å forebygge utenforskap. For å få det til ser vi at tjenestene må samarbeide bedre enn det de gjør i dag.

Denne rapporten viser med all tydelighet at kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid er viktigere enn noen gang. 

Hele rapporten kan leses her: 

https://www.barneombudet.no/aktuelt/aktuelt/rapport-fra-unge-eksperter-a-eie-sin-egen-historie