Tekster i prosess 2018: Februar

Abstrakta finn du her

Program:

1000-1025: Bente Hasle 
Innleiingsføredrag:
Tverrprofesjonell samarbeidslæring i nettbaserte studentgrupper

1025-1050: Trude Eines  
Medication review among elderly home care patients in Norway – an interprofessional perspective
Kommentator: Ann-Iren Høgalmen

1050-1115: Knut Hunnes 
Meining og meistring i tverrprofesjonelle team innan rus/psykiatri Kommentator: Erlend Vik

1125-1150: Torhild Høydalsvik 
Experiences of Developing Multidisciplinary Approaches among Early Childhood Teacher Educators
Kommentator: Hans Petter Iversen

1150-1215: Betina Haug Olson 
Fasilitatorrollen som fremmer av tverrfaglig samhandlingskompetanse
Kommentator: Torhild Høydalsvik

1215-1315: Lunsj

1315-1340: Erlend Vik 
En teoretisk modell for å forstå samhandling: Samhandling som interaksjon, beslutning og strukturell kobling
Kommentator: Betina Haug Olsson

1340-1405: Helene Hoemsnes 
Appreciative Inquiry som undervisningstema i tverrprofesjonelt samarbeid
Kommentator: Bente Hasle

1415-1440: Ann-Iren Høgalmen 
SOM-seminaret som tverrprofesjonell læringsarena
Kommentator: Helene Hoemsnes

1440-1500: Oppsummering
v/Atle Ødegård og Roar Stokken

Deltakarar:

 • Trude Fløystad Eines, HiM
 • Bente Hasle, HVO
 • Helene Hoemsnes, HiM
 • Knut Hunnes, HVO
 • Ann-Iren Høgalmen, HVO
 • Torhild Høydalsvik, HVO
 • Hans Petter Iversen, HiM
 • Betina Haug Olson, HVO
 • Roar Stokken, HVO
 • Erlend Vik, HiM
 • Atle Ødegård, HiM