Såkornkonferanse Barneblikk

Tid: Tysdag 16. oktober  2018 kl. 10.00 – 16.00
Stad: Høgskulen i Molde
Kostnad: Inga deltakaravgift. Reise må dekkast av eigen institusjon
Format: Introduksjon og gruppearbeid med mål om å utvikle idear til
Påmelding: Webskjema her.
Frist: Onsdag 10/10 kl 1000
Spørsmål: Roar Stokken på enten 45240204 eller roar.stokken@hivolda.no

Invitasjonen finn du her

Program:

1000: Introduksjon
Rom: A-2.042-4

  • Grunnen til at vi er her v/Roar Stokken og Jan Ole Bolsø
  • Om Barneblikk v/Mette Grytten

1030: Kafedialog
Rom:: A-2.042-4
Leia av Jan Ole Bolsø
Vi jobbar i grupper og går frå bord til bord og diskuterer:

  • Målgruppa
  • Lavterskeltilbod
  • Gode tenester for heile familien
  • Reell brukarmedverknad i eit familieperspektiv
  • Godt samarbeid mellom spesialist og primærhelseteneste
  • Tillit til Barneblikk

1200: Lunsj

1300: Om prosjektkanvas i plenum
Rom: A-2.042-4
v/Roar Stokken

1315: Prosjektkanvas i grupper
Rom: B-263aGr, B-352aGr, B-358aGr, B-358bGr, B-359Gr
Vi fordeler oss på tema frå kafedialogen, og utviklar idear til forskingsprosjekt.

1500: Idédeling i plenum