Medforskningsseminar 2018 – program

Tid: Måndag 24. september 2018 kl. 10.30 – 15.30
Stad: Høgskulen i Molde
Kostnad: Inga deltakaravgift. Reise må dekkast av eigen institusjon
Format: Introduksjon og gruppearbeid med mål om å skrive blogginnlegg.
Påmelding: Webskjema med val av grupper
Frist: Måndag 17/9 kl 1600
Program: Dette vil kome oppdatert
Spørsmål: Roar Stokken på enten 45240204 eller roar.stokken@hivolda.no

Program;

1030-1200: Innleiingar

Rom: B 262

1030-1115
Dagfinn Bjørgen, Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT), Trondheim
Erfaringer fra å forske sammen med brukere innen psykisk helse.

1115-1135
Hege Bakken, Høgskolen i Molde
Erfaringer fra å forske sammen med utviklingshemmede.

1135-1155
Bente Hasle, Høgskulen i Volda
Erfaringer fra å forske sammen med barn.

1200-1300: Lunsj i kantina

1300-1500: Arbeid i grupper

Diskusjon av praktiske og etiske utfordringar med utviklingshemma, barn, brukarar av psykiske helsetenester og … som medforskarar.

Diskusjonen vert samanfatta i ein tekst som vert gjort tilgjengeleg på TPS-gruppa sin blogg.

1500-1600: Oppsummering i plenum

Rom: B 262