NY BOK! Tverrprofesjonelt samarbeid i kriminalomsorgen

Skrevet av Atle Ødegård

Improving Interagency Collaboration and Learning in Criminal Justice System

I en helt fersk bok – gir forskere fra en rekke europeiske land innblikk i tverrprofesjonelt samarbeid innen kriminalomsorgen. Boka er et resultat av et EU prosjekt – som ledes av Professor Sarah Hean ved Universitetet i Stavanger og Bournemouth University.

Ekstra hyggelig er det at flere forskere fra Høgskolen i Molde fikk anledning til å bidra i denne boka – Siv Elin Nord Sæbjørnsen, Bjørn Kjetil Larsen, Stål Bjørkly, Karl Yngvar Dale, Kristin Røvik og Atle Ødegård.

På hjemmesiden til forlaget Palgrave Macmillan – kan vi lese:

This Open Access edited collection seeks to improve collaboration between criminal justice and welfare services in order to help prepare offenders for life after serving a prison sentence. It examines the potential tensions between criminal justice agencies and other organisations which are involved in the rehabilitation and reintegration of offenders, most notably those engaged in mental health care or third sector organisations. It then suggests a variety of different methods and approaches to help to overcome such tensions and promote inter-agency collaboration and co-working, drawing on emerging research and models, with a focus on the practice in European and Scandinavian countries. For academics and practitioners working in prisons and the penal system, this collection will be invaluable.

https://www.palgrave.com/gp/book/9783030706609