Tekster i Prosess 2018: April

Program:

Abstrakt finn du her

1000-1025: Roar Stokken 
Innleiingsføredrag: Perspektiv på læring i ein tverrprofesjonell kontekst

1025-1050: Helene Hoemsnes:
Artikkel til Fjordantologien og Fjordkonferansen: Historiefortelling på tvers av profesjoner
Førstekommentator: Ann-Iren Høgalmen

1050-1115: Inger Cecilie Frisvoll og Turid Aarseth
Utskrivningspraksis sett i lys av beslutningsmodeller
Førstekommentator: Roar Stokken

1125-1150:  Atle Ødegård
Collaboration in the transition from prison to society
Førstekommentator: Betina Haug Olson

1150-1215:  Ann-Iren Høgalmen
Innlegg på ATBH IX: Interprofessional collaboration: decolonization of child protection services or not?
Førstekommentator: Hans Petter Iversen

1215-1315: Lunsj

1315-1340: Betina Haug Olson
Artikkel til Fjordantologien og Fjordkonferansen: Fasilitatorrolla som fremjar av tverrfagleg samhandlingkompetanse
Førstekommentator: Tone Hegdal

1340-1405: Tone Hegdal og Inger Elisabeth Bergum
Tverrprofesjonell samarbeidslæring for sykepleier- og vernepleierstudenter
Førstekommentator: Ellen Andenes

1415-1440:  Hans Petter Iversen
Et sosialt og relasjonelt perspektiv på ledelse av samarbeids- og innovasjonsprosesser
Førstekommentator: Roar Stokken

1440-1500: Oppsummering

Deltakarar:

 • Ellen Andenes, HVO
 • Inger Elisabeth Bergum, HiM
 • Inger Cesilie Frisvoll, HiM
 • Tone Hegdal, HiM
 • Helene Hoemsnes, HiM
 • Ann-Iren Høgalmen, HVO
 • Hans Petter Iversen, HiM
 • Betina Haug Olsson, HVO
 • Roar Stokken, HVO
 • Atle Ødegård, HiM
 • Turid Aarseth, HiM