Nytt tidsskrift!

Av Atle Ødegård og Roar Stokken

Da har første nummer kommet ut!

Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde er medeiere i dette nystartede tidsskiftet og er representert i editorial board. Redaktør er professor Asbjørn Røiseland ved OsloMet. The Nordic Journal of Innovation in the Public Sector støttes i tillegg av Universitetet i Stavanger, Universitetet Nord, OsloMet, Høgskolen på Vestlandet, Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Innlandet.

Fra hjemmesiden til tidsskriftet kan vi lese at:

Nordic Journal of Innovation in the Public Sector er et flernasjonalt Open Access-tidsskrift om innovasjon i offentlig sektor. Tidsskriftet er vitenskapelig og flerfaglig, og legger vekt på å fungere som en møteplass mellom forskning og praksis, og ha utnyttelse av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap som hovedformål.

Tidsskriftet skal formidle forskning om innovasjon primært knyttet til den nordiske konteksten. Artiklene spenner over et vidt felt, og er opptatt av innovasjon i sammenheng med for eksempel organisering, tjenesteproduksjon, digitalisering, styring og demokrati. Tidsskriftet publiserer både teoretiske og analytiske artikler, samt anvendt og empiri-nær forskning relatert til et analytisk rammeverk.

I første nummer finnes fire vitenskapelige artikler. Tidsskriftet kommer ut med to nummer i året.

Tidsskriftet vil utvilsomt være aktuelt som publiseringskanal for artikler som omhandler tverrprofesjonelt samarbeid – kanskje spesielt i tilknytning til nærliggende fenomener som for eksempel innovasjon, ledelse og tjenesteutvikling.

Bokanmeldelse

Improving Interagency Collaboration and Learning in Criminal Justice System

Skrevet av Atle Ødegård og Bjørn Kjetil Larsen 

Da har den første bokanmeldelsen kommet! Boka som var et resultat av EU prosjektet COLAB – ble ledet av professor Sarah Hean ved Universitetet i Stavanger og Bournemouth University. Fra Høgskolen i Molde var det mange forfattere som bidro med bokkapitler: Siv Elin Nord Sæbjørnsen, Bjørn Kjetil Larsen, Stål Bjørkly, Karl Yngvar Dale, Kristin Røvik og Atle Ødegård. Anmeldelsen er publisert i 

The Howard Journal of Crime and Justice

Det er Vivian Geiran, Trinity College Dublin, former director, Irish Probation Service – som har skrevet anmeldelsen. I konklusjonen heter det: 

As someone who, over many years as both probation practitioner and manager/leader, struggled to better understand as well as to promote and advance the cause of interagency co-operation, this reviewer welcomes the considerable scholarship and practical value that this book brings to the field. The fact that the book is available on open access electronically, as well as to purchase in hard copy, should help it to be, indeed, the trigger for innovation and positive change that it can be and that is clearly a primary intention of this excellent publication and those who contributed to its production.

Hele anmeldelsen kan leses her: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/hojo.12491

Boka kan leses og hentes her: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-70661-6

Improving Interagency Collaboration and Learning in Criminal Justice System