Tekster i prosess 2017: Februar

16/2 2017 – Vestnes Fjordhotell

Innleiingsforedrag:
Trendar og ny kunnskap innan forsking på tverrprofesjonelt samarbeid.
v/Atle Ødegård, Høgskolen i Molde

Tverrprofesjonelt samarbeid i utdanning – utbytte for  yrkesfeltet?
v/Ann-Iren Høgalmen og Roar Stokken, Høgskulen i Volda. Last ned pdf

Helseprofesjoners samhandling- en scoping studie.
v/Erlend Vik, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Last ned pdf

Empowerment og omsorg: Handtering av behandlingsstrategikonfliktar.
v/Roar Stokken og Kunt Hunnes, Høgskulen i Volda. Last ned pdf

Forvaltningens rutiner og klientenes hverdagsliv.
v/Magne Holvik, Høgskolen i Molde. Last ned pdf

Legers beslutningsmyndighet og utskrivningsklare pasienter.
v/Inger Cecilie Frisvoll, Høgskolen i Molde. Last ned pdf

Tverrprofesjonelt samarbeid i helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunesektoren.
v/ Inger Elisabeth Bergum og Elin Mordal, Høgskolen i Molde. Last ned pdf

Vurdering av taushetsplikt, meldeplikt og samarbeid i barnevernssaker.
v/Kjartan Leer-Salvesen, Høgskulen i Volda. Last ned pdf