Tre bøker om innovasjon

Av Atle Ødegård 

Universitetet i Stavanger har lansert et Bokbad om offentlig innovasjon. En av de bøkene som blir presentert – er Samskaping (Willumsen og Ødegård (red.), 2020). Elisabeth Willumsen presenterer her boka – og har også intervjuet to av forfatterne som har bidratt:

Foto: Universitetsforlaget

De to andre bøkene omhandler sentrale sider ved innovasjon i offentlig sektor og finnes her: 

I tillegg finnes en introduksjon til bokbadet ved Marte Cecilie Wilhelmsen: