Vi gratulerer Bjørn Kjetil Larsen med vellykket disputas

Av Atle Ødegård

Bjørn Kjetil Larsen disputerte 8 april ved Høgskulen i Volda. Bjørn Kjetil har fulgt felles PhD programmet ved Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. En nærmere beskrivelse av programmet finnes her: https://www.himolde.no/forskning/doktorgrad-karriere/programmer/helse-sosialfag/

Bjørn Kjetil Larsen, PhD

Tittelen på avhandlingen var: Exploring Interprofessional Collaboration in the Field of Criminal Justice in Norway – A Mixed Methods Study of Prisoners’ Reintegration after Prison. Avhandlingen bestod av en kappe (innledningskapittel med diskusjon av prosjektets helhet) og fire publiserte artikler i internasjonale tidsskrifter. 

Førsteopponent var professor Jonathan Parker (Bournemouth University), andreopponent var førsteamanuensis Mona Jerndahl Fineide (Høgskolen i Østfold) og administrator var dosent Alf Roger Djupvik. Disputasen foregikk fysisk, samt at en rekke personer også fulgte disputasen digitalt. Etter disputasen ventet rungende applaus og mange godord fra representanter fra begge høgskolene. 

Bjørn Kjetil arbeider ved vernepleierutdanninga ved Høgskolen i Molde. To av veilederne i  PhD prosjektet, jobber samme sted, Atle Ødegård (hovedveileder) og Karl Yngvar Dale (biveileder). I tillegg var Sarah Hean, professor ved Universitetet i Stavanger, med i veilederteamet. 

Det blir nå spennende å se hva Bjørn Kjetil velger å gå videre med i sin forskning. Ut fra den responsen han har fått på forskningen så langt, ser det ut som det ligger an til mange fine muligheter for videre kunnskapsutvikling innen kriminalomsorgen.