TPS-seminar 24-25/10 2019

Seminaret er ein arena for utvikling av felles tankar om TPS mellom Høgsolen i Molde og Høgskulen i Volda.

Tid: Torsdag 24 kl 11.30 til fredag 25 oktober kl. 15.00
Stad: Øye hotell, Nordangsdalen, Ørsta
Kostnad: Inga deltakaravgift. Servering og overnatting vert dekt. Reise må dekkast av eigen institusjon
Format: Seminar
Påmelding: Send ein e-post til roar.stokken@hivolda.no
Frist: 14.oktober kl 1200 for påmelding og innmelding av tema ein ønskjer diskutert. Grunnen til kl 1200 er at vi må melde antal til hotellet.
Spørsmål: Roar Stokken på enten 45240204 eller roar.stokken@hivolda.no
PS: Det er heilt greit å ringe i ordinær forskingstid – altså kveld og helg

Program

Torsdag 24/10
1130 Lunsj
1230 Norskspråkleg publiseringskanal for TPS-forsking
1530 TP-aspekt ved Tverrfaglig helsestasjon i Kristiansund – Helene
1630 Skisse til bokprosjekt: Interkulturelt samarbeid – Siv
1900 Middag

Fredag 25/10
0900 Diskusjon om TPS-undervisning i bachelor- og masterstudia – Hans Petter og Atle
1100 Tverrprofesjonelle aspekt ved spørjeskjema om forskingsformidling og til barnevernstenestene – Roar
1200 Lunsj
Avreise

Påmelde:

  • Atle Ødegård
  • Helene Hoemsnes
  • Knut Hunnes (kjem fredag morgon)
  • Siv Sæbjørnsen (kjem torsdag kl 1400)
  • Roar Stokken
  • Betina Olson (kjem fredag morgon)