Samarbeid med Sverige

For noen måneder siden fikk jeg en henvendelse fra professor Johan Berlin, som arbeider ved Högskolan Vest, som ligger i Trollhättan (Sverige). Johan Berlin leder et forskningsnettverk som heter Nätverk for samverkansforskning, som har hundre medlemmer. Hensikten med nettverket er – som det heter på hjemmesidene «att utgöra ett forum för forskare från olika ämnesområden för identifiering av problem-ställningar, kunskapsläge och teoriutveckling rörande det moderna välfärdssamhällets samverkansutmaningar. Nätverket ska även bevaka den internationella forskningen, samt vid behov knyta internationellt framstående forskare till nätverket för att möjliggöra internationella jämförelser».


Johan Berlin leder forskernettverket – her sammen med andre deltakere – i Stockholm 23 april 2018.

Jeg presenterte noen sentrale sider ved min forskning – spesielt utvikling av PINCOM og PINCOM-Q. Dette er forskningsmetodikk er nærmere beskrevet her: https://nexusipe.org/informing/resource-center/pincom-q-perception-interprofessional-collaboration-model-questionnaire.

Forskning-seminaret var i Stockholm 23/4-18. I alt deltok tjuefire forskere og klinikere – fra ulike deler av det svenske forskersamfunnet som er opptatt av tverrprofesjonelt samarbeid og tilstøtende fenomener. Programmet for seminaret finner her: https://www.samverkansforskning.se/wp-content/uploads/2017/06/Program-nätverksmöte-180424.pdf

Det er gode muligheter for interesserte i å delta i dette nettverket – det være PhD kandidater eller andre. Se evt. denne hjemmesiden for mer informasjon: https://www.samverkansforskning.se/

Atle Ødegård