Skriveseminar 2.-3. juni 2022

Samlinga er ein stad der du kan presentere og få respons på arbeid med publisering frå folk som har mykje kunnskap om det å arbeide på tvers av profesjonar. Alt frå det å presentere ein forskingside, via respons på teoretiske vinklar og analysestrategi til paper som snart er ferdige er fine greier.

Tid: Torsdag 2 kl 10.30 til fredag 3 juni kl. 14.00
Stad:  
Kostnad: Inga deltakaravgift. Reise og overnatting må dekkast av eigen institusjon
Format: Seminar
Påmelding: Send ein e-post til roar.stokken@hivolda.no
Frist: 20.mai kl 1200 for påmelding og innmelding av tema ein ønskjer diskutert. Grunnen til kl 1200 er at vi må melde antal til hotellet.
Spørsmål: Roar Stokken på enten 45240204 eller roar.stokken@hivolda.no
PS: Det er heilt greit å ringe i ordinær forskingstid – altså kveld og helg

Program

Torsdag 2/6
1030 Innleiiande innlegg
1200 Lunsj
1300 -1730 Presentasjonar og skriving
1900 Middag

Fredag 3/6
0900 Presentasjonar og skriving
1130 Lunsj
1230 Rundebord
1400 Avreise