På jakt etter den som brenner for ungdommer og tverrprofesjonelt samarbeid.

Ny stipendiatstilling ved Høgskolen i Molde

Av Bjørn Kjetil Larsen 

Bjørn Kjetil Larsen, Atle Ødegård og Karl Yngvar Dale vil gjerne komme i kontakt med personer, med mastergrad, som er opptatt av ungdommer med komplekse og sammensatte hjelpebehov. Disse kan være aktuelle til den nylig utlyste stipendiatstillingen i prosjektet «Tverrprofesjonelt samarbeid i tjenester til ungdom med sammensatte og komplekse hjelpebehov», ved høgskolen i Molde. 

Vi håper å få inn et bredt spekter av søkere med ulik utdanningsbakgrunn. Gjerne fra ulike deler av landet. Vi er interessert i vernepleiere, sykepleiere, sosionomer, pedagoger eller andre med utdanning som kan være relevant for prosjektet. Det kan være nokså krevende å stå i prosjekt som dette. Derfor er det viktig å finne den rette, sier Bjørn Kjetil Larsen som er prosjektansvarlig. Prosjektgruppen ønsker å nå mest mulig ut med utlysningen. Derfor oppfordrer vi folk til å dele annonsen. Vi er sikre på at det finnes mange svært gode kandidater der ute, sier Larsen.

Prosjektet vil ta nytte av både kvalitative og kvantitative metoder i en såkalt mixed method tilnærming. Hovedmålet for prosjektet er å utvikle ny, og fra prosjektgruppens ståsted helt nødvendig, kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid som kan bidra til å forebygge alvorlige hendelser for en svært sårbar gruppe hjelpetrengende. Søknadsfristen er søndag 16.4.  

Les mer om stillingen her 

Les mer om PhD programmet her