Secondments i Bournemouth/England

Førstelektor Cecilie Utheim Grønvik og førsteamanuensis Trude Fløystad Eines fra Høgskolen i Molde, er for tiden på et 15 dagers opphold i Bournemouth. De deltar i et forskningsprosjekt, finansiert av EU, som heter CO-LAB (Improving collaborative working between correctional and mental health services). Prosjektet koordineres fra UiS. Det startet 1. februar 2017 og varer i fire år.

Både professor i sosialt arbeid Elisabeth Willumsen ved Institutt for helsefag (UiS) og Atle Ødegård (HiM og UiS), har deltatt i arbeidet med søknaden og skal jobber aktivt i prosjektet. Førsteamanuensis Siv Sæbjørnsen leder prosjektet for Høgskolen i Molde. I tillegg deltar flere andre ansatte ved HiM og UiS i prosjektet med tverrprofesjonell kompetanse.

Footprints-prosjektet ble etablert i 2004. Dette er en organisasjon som veileder menn og kvinner som har sonet ferdig. Målet med deres arbeid er å bidra til integrering i lokalsamfunnet. Mentorer, som består av frivillige, støtter og veileder sine klienter og gir dem den hjelpen de trenger for å leve et meningsfylt liv uten å begå nye kriminelle handlinger. Footprints har kontor i byen Poole helt sør i England – nær Bournemouth.

Ett av tiltakene Footprints driver er «Life works» – der tidligere innsatte får arbeidstrening og veiledning i prosesser knyttet til jobbsøking.

 

I løpet av oppholdet fra 7. – 21. juni 2018 har Cecilie og Trude bl.a hatt kontakt med professor Jonathan Parker ved universitetet i Bournemouth. Han er også er en viktig bidragsyter inn i EU-prosjektet – CO-LAB.

Trude F. Eines, Cecilie U. Grønvik og Jonathan Parker