Samhandling – som ringar i vatn

I forrige uke (31 mai 2018) deltok jeg på en konferanse i Geiranger. Konferansen het Samhandling – som ringar i vatn og ble arrangert av Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med KoRus og NAPHA.

Målgruppa var ansatte i kommunene og i spesialisthelsetjenesten som arbeider med rus- og psykisk helsearbeid. I tillegg var bruker og pårørendeorganisasjoner velkomne til å delta. Tema i år var tvang, etikk og samhandling og tittelen var «Kven bestemmer – eigentleg?»

I alt deltok omkring 200 personer på konferansen.

Selv holdt jeg et innlegg som fikk navnet Should I stay or should I go – der jeg la vekt på rolleforventninger i tverrprofesjonelt samarbeid. Denne gangen tok jeg utgangspunkt i «kjernerollemodellen» (Brask, Østby og Ødegård, 2016) og deretter presenterte jeg noen aspekter ved PINCOM (Ødegård, 2006). Presentasjonen er tilgjengelig på linken nedenfor – der også alle de andre presentasjonene kan lastes ned. Blant annet finnes en svært relevant presentasjon av professor Aslak Syse – om tvang og makt!!

https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Kurs-og-konferansekalender/Samhandling—som-ringar-i-vatn-29-31-mai-2018/

Atle

Referanser:
Brask, O. D., Østby, M. og Ødegård, A. (2016). Vernepleierens kjerneroller – en refleksjonsmodell. Bergen: Fagbokforlaget.
Ødegård, A., (2006). Exploring perceptions of interprofessional collaboration in child mental health care. International Journal of Integrated Care 6 (18 December):http://www.ijic.org/.