Sosial innovasjon i sykehjem

Foto: Jon Strype
Foto: Jon Strype

Prosjektet Sosial innovasjon i sykehjem ble startet i 2016 og finansieres av Norges Forsknings Råd. Målgruppen for prosjektet er ansatte i sykehjem og forskere fra Norge og Danmark deltar i prosjektet, under ledelse av Nordlandsforskning, ved Janikke Vedeler:   http://nordlandsforskning.no/aktuelt/hvordan-fremme-sosial-innovasjon-i-sykehjem-article3392-155.html

Forskergruppa var samlet på Gardermoen (29-30 januar) der alle arbeidspakkene ble presentert og diskutert. Atle Ødegård og Elisabeth Willumsen (begge HiM og UiS) har (i samarbeid med andre forskere) ansvar for å utvikle en spørreskjema metodikk, som har til hensikt å undersøke ansattes opplevelser av forandringer i sykehjem (samarbeidsdrevet innovasjon). En vesentlig del av denne undersøkelsen er basert på skjemaet PINCOM-Q (Ødegård, 2006;https://nexusipe.org/informing/resource-center/pincom-q-perception-interprofessional-collaboration-model-questionnaire). Datainnsamlingen vil begynne i april og de første analysene vil foreligge tidlig i høst.

Fortsettelse følger

Atle