Nytt prosjekt om Innovasjon i sykehjem (2019-2021)

Atle Ødegård deltar i nytt prosjektet «Innovasjonspraksiser i nordnorske kommuner» i regi av Nordlandsforskning.

Foto: Atle Ødegård

I omtalen av prosjektet heter bl.a annet: 
Forskarar skal jobbe saman med nordnorske sjukeheimar for å finne nye løysingar i møte med ei utfordrande framtid.
I dei kommande åra vil nordnorske kommunar oppleve både befolkningsnedgang og vekst i talet på eldre. Utviklinga legg press på sjukeheimane, som allereie slit med å skaffe nok arbeidskraft.

Les meir om dette prosjektet her: http://www.nordlandsforskning.no/aktuelt/skal-hjelpe-sjukeheimane-a-tenke-nytt-article5853-155.html