Nes utan høgskule?

Fagernes. Utan høgskule. Foto: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

På den årlege kontaktkonferansen for høgskular og universitet heldt Torbjørn Røe Isaksen (kanskje) sin avskjedstale til sektoren, 16. januar 2018. Han synte der ein viss kunnskap i nynorsk då han siterte frå ein plakat som visstnok hang på tidlegare AP-statsråd Gudmund Herne sitt kontor. Bildet var var av eit fagert nes, og teksten på bildet var visstnok: «Nes utan høgskule». Og salen svarte med «lett humring» som det heiter. Fortsett å lese Nes utan høgskule?

2017 er forbi. Kva har skjedd? Kva skjer i 2018?

Frå venstre: Rektor Johann Roppen, direktør Karen Lomeland Jacobsen og prorektor Jens Standal Groven. Foto: Veronica Røren, HVO
Det er ein både god og nyttig juletradisjon for mange å gjere opp status for året som har gått. Og for 2017 kan vi også for heile HVO bruke dekan Arne Myklebust si overskrift på AHLs julelunsj: «Det går godt».

 

Det er mykje spennande som har skjedd og skal skje på Høgskulen i Volda. Og vi klarer oss godt som sjølvstendig høgskule.

 

Men: Kva har skjedd i 2017? Her er mi liste over ting som har skjedd i 2017 og som eg trur kan vere verd å minnast for heile HVO. Andre ville sikkert laga ei anna liste.

Fortsett å lese 2017 er forbi. Kva har skjedd? Kva skjer i 2018?

Video av styremøtet ved Høgskulen i Volda, 7.12.2017

Frå venstre: Janne Heggvoll (AKF), Nikolai Hannvik Nordlid (student, ASH), Marie Havnsund (student, AHL) og Kjell Einar Dagfinrud (adm, ASH).

Årets siste styremøte vart gjennomført torsdag 7. desember 2017. Du kan sjå styremøtet i opptak på våre nettsider. 

Representantar, møteplan og styrepapir til dette og tidlegare møte i Høgskulestyret. 

 

Opningshelsing til Ulstein Arena, 2.12.2017

Ulstein Arena på opningsdagen 2.12.2017.

HVO er ein regional institusjon, og difor er det veldig kjekt å få vere med på ei anna regional hending: Opning av Ulstein Arena.

Lære – leve – oppleve

Desse tre orda seier mykje om kva HVO ønskjer å tilby våre studentar. Og dei same tre orda seier også mykje om ambisjonane for Ulstein Arena.

Fortsett å lese Opningshelsing til Ulstein Arena, 2.12.2017

Her også: «Sei i frå»

Læringsmiljøutvalet ved Høgskulen i Volda 2017. Frå venstre Guro Kvist, Sara Bergland, Gonnie Smit, Ingunn Blindheim, Gaute Hareide, Eli Anne Løksa.

Høgskulen i Volda har fått sin «Sei i frå» knapp på nettsidene våre:
Du finn knappen her.

Og trykker du på knappen får du følgjande tekst – og kontakter for ulike problem:

«Her kan du seie frå om ting du synes er vanskeleg å ta opp med dei nærast deg på studiet (faglærar, emneansvarleg, praksislærar, dekan), eller ta vidare om du har sagt frå om noko viktig og ikkje blitt høyrt. «

Det er veldig bra at Læringsmiljøutvalet (LMU) ved Høgskulen i Volda har teke initiativ til dette. Oppgåva til LMU er å arbeide med «studentane sin trivsel, sikkerheit og velferd, og delta i planlegging i saker som gjeld dette.»

Fortsett å lese Her også: «Sei i frå»

Dobbelt gjennomslag: Ca 24 mill i prosjektmidlar til IKT i grunnskulen

Med få dagars mellomrom tikka det inn melding om at Høgskulen i Volda hadde vunne fram med prosjektsøknader på området IKT i grunnskulen.

Siv Måseidvåg Gamlem (t.v.) og Wenke Mork Rogne.

Først kom meldinga om at prosjektet DigiHand hadde fått ca 10 mill i forskingsmidlar frå Norges Forskingsråd gjennom FINNUT-programmet. Forskingsprosjektet er leia av Wenke Mork Rogne og med Siv Måseidvåg Gamlem som forskingsleiar på prosjektet. Les meir om prosjektet.

Få dagar etter kom meldinga om at «Digitaliseringsprosjektet» hadde fått 14 millionar frå Norgesuniversitetet til digitalisering av grunnskulelærarutdanning. Her er Synnøve H. Amdam prosjektleiar. Les meir på våre nettsider.

Oddvar Aalde og Synnøve H. Amdam

Les også om tildelinga i nettavisa Khrono.

Fortsett å lese Dobbelt gjennomslag: Ca 24 mill i prosjektmidlar til IKT i grunnskulen

Studentrekord i Volda – men ikkje i fylkesstatistikken

Semesteropning Høgskulen i Volda 2017
 Høgskulen i Volda sette hausten 2017 ny rekord i tal studentar: Heile 4.184 studentar har valt å studere  ved Høgskulen i Volda, den største utdanningsinstitusjonen i Møre og Romsdal. Men slik ser det ikkje ut i fylkesstatistikken.

Fortsett å lese Studentrekord i Volda – men ikkje i fylkesstatistikken

Rekordstor barnehagekonferanse – opningshelsing

Elisabeth Welle og Hanne Elin Harnes – HVOs medlemmer av arrangementsgruppa for barnehagekonferansen 2017.

Opningshelsing på Barnehagekonferansen 2017, Ålesund 26.-27. oktober.

Høgskulen i Volda er medarrangør av Barnehagekonferansen 2017 og vi er glade og stolte over det Barnehagekonferansen har blitt. Barnehagekonferansen i Møre og Romsdal blir arrangert av:

  • Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal
  • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
  • Høgskulen i Volda.

Dei tre samarbeidspartane samordnar seg i ei arbeidsgruppe og medlemmene er:

Frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal:  Maren Ørjasæter Aaland og Bodil Grindvik Uri.
Frå Utdanningsforbundet Møre og Romsdal: Hilde Holmeide Aandahl og Julie Gunnstensen.
Frå Høgskulen i Volda: Elisabeth Welle og Hanne Elin Harnes.

Fortsett å lese Rekordstor barnehagekonferanse – opningshelsing

www.hivolda.no har blitt ny – men bør aldri bli ferdig

www.hivolda.no har blitt ny: 25.10.2017

Nettsidene til Høgskulen i Volda har fornya seg, og det skjedde i dag 25. oktober 2017. Det er i god tid før juletida 2017 då mange nye studentar for alvor tek til å orientere seg mot eit nytt studieår hausten 2018.

Fortsett å lese www.hivolda.no har blitt ny – men bør aldri bli ferdig

Høgskulen og næringslivet? Klart det!

Kunnskapspark 2021? Ideskisse.
Høgskulen i Volda var 18.10.2017 arena for eitt av fire dialogmøte om nærings- og samfunnsutvikling i Møre og Romsdal. Dette i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, Noregs Forskingsråd, SIVA og Innovasjon Noreg. Litt over 20 personar frå høgskulen, kommunar og private verksemder på Søre Sunnmøre deltok på møtet i Volda. Liknande møte vart halde i Rauma, Ålesund og Kristiansund.
Bakgrunnen for møtet er at Møre og Romsdal fylkeskommune har i samarbeid med andre aktørar laga ein plan for Forsking og innovasjon – ein FOI-strategi.

Fortsett å lese Høgskulen og næringslivet? Klart det!