Orientering til høgskulestyret, 12. september 2019

Volda Campus Sparebank1 Arena-tomta, 12.9.2019. Sett frå BK.

På kvart styremøte gjev rektor ei kort orientering om ting som har skjedd og skjer og som styret bør kjenne til. Desse orienteringane vert også lagt ut på rektorbloggen.

I tillegg til denne orienteringa er det mange andre kanalar til informasjon om aktuelle saker ved Høgskulen i Volda. Rektor skriv også eit nyhendebrev som vert send til alle tilsette og til media. Dei er tilgjengelege på denne nettsida:
https://www.hivolda.no/om-hogskulen-volda/nyhendebrev

Som dei fleste veit fekk vi på semesteropninga 20. august den gledelege meldinga frå Kunnskapsminister Iselin Nybø om at regjeringa har godkjent prosjektet i form av eit regjeringsnotat. Brev om dette kom frå Kunnskapsdepartementet omtrent samtidig. 
https://www.hivolda.no/nyhende/regjeringa-gir-tommel-opp-til-mediebygget

Skrevet av

Johann Roppen

Professor dr.polit, rektor ved Høgskulen i Volda frå 1.8.2015.