Likestilling og karrierebygging: Kvinnelege akademiske pionerar i Volda

Så eg håper seminaret vi no har hatt både kan gi oss nye idear om korleis vi tenkjer om kvalifisering og kompetansebygging – og korleis vi kan gå rett på sak – utan atterhald og orsakingar for å få fleire kvinner til å bygge ein akademisk karriere ved Høgskulen i Volda. Vi treng det!
Tillegg, 7. mai 2017:
Kvinnelege professorar og dosentar ved Høgskulen i Volda i dag:
 
 
… og seinare i 2017 tek NTNU-professor Jorunn Hetland til som ny professor på AHL.

Skrevet av

Johann Roppen

Professor dr.polit, rektor ved Høgskulen i Volda frå 1.8.2015.

3 kommentarer til «Likestilling og karrierebygging: Kvinnelege akademiske pionerar i Volda»

  1. Takk for to innspel som gjer innlegget betre. No har eg retta avdelingstittelen til «samfunnsfag» – og så er dei kvinnelege professorane/dosentane på HVO i dag lista opp.

  2. Interessant lesning!! Flott at kvinnene ved løftes fram. Ellers hyggelig å bli nevnt. Men jeg var dekan på Avdeling for samfunnsfag, ikke sosialfag. Kanskje blandet sammen med at jeg var første kvinnelige instituttleder på sosialfag(1998). (Forøvrig instituttleder i tre omganger, tilsamnen 6 år).

  3. Interessant oversyn. Det blir likevel ein litt ufullstendig slutt. Du burde få med dei som er tilsette som professorar i dag. For eksempel Irene Velsvik Bele. Det er vel fleire også —?

Legg igjen en kommentar