Undervisning
Poster-sesjon
1. november 2018

I emnet «Prosjekt i praksis» skal studentane i praksis gjennomføre eit enkelt forskingsprosjekt i praksisfeltet. Dette gjer dei i grupper på 5. Tema spenner frå inkludering av funksjonshemma, via rehabilitering etter fengsel og mental helse hos flyktningar til spiseforstyrringar og psykisk helse hos barn og unge. Som del av opplegget skal studentane både gjennomføre ein […]

Læring
Det som gjeld ein, gjeld ofte fleire
31. august 2018

Eg får ofte spørsmål om korleis ein løyser ulike oppgåver i ulike dataprogram. For meg er det ofte enklare å spele inn ein video enn å skrive ned ei forklaring eller ta den over telefon. Eg trur også at det er lettare for den som skal utføre oppgåva å sjå prosessen føre seg enn å […]

Undervisning
Skrivekurs
29. august 2018

Kvart år startar vi første semester med eit gruppedelt opplegg for førsteårsstudentane. Eit av elementa i dette opplegget er skrivekurset som eg har hatt ansvaret for dei siste to åra. Kullet vert delt i tre, slik at alle opplegg vert køyrt 3 gongar, i grupper på mellom 30 og 35 studentar. I skrivekurset har eg […]

Film og boktips
The girl on the train
10. august 2018

https://www.netflix.com/title/80105068 Hovudpersonen i filmen er ei kvinne med alkoholproblem. Filmen er god, ikkje minst om ein har eit sosialfagleg blikk. Den skildrar korleis det er for ein alkoholikar å møte verda og dei fordommane og motførestillingane omgivnadane ofte har i høve til alkohol, og ikkje minst kor lett det er å bli manipulert når røyndomen […]

Forsking
Rettar ved konferansedeltaking
23. mars 2018

Eg er invitert til å seie noko om korleis vi nyttar Canvas på ein konferanse etter påske. Eg fekk tilsendt ein «Concent form» der det stod: Instructure will solely own the Materials and all rights related to the Materials, in whole or in part, and have the exclusive, worldwide, perpetual and royalty-free right and license […]

Ukategorisert
Hacking og governmentality
21. mars 2018

NUPI vart hacka i 2017. Mistenkelege IP-adresser får tilgang til NUPI sin web-server i januar 2017. Fram til oktober skjer det berre sporadisk tilgang, men i oktober vart angrepet gjennomført ved at det vart lagt inn i bakdør i serveren. NorCERT, PST og NUPI hadde eit godt samarbeid i dette og fekk kartlagt at angriparen var […]

Forsking
Summaries of summaries in MAXQDA
6. mars 2018

Eg var på konferanse om bruk av MAXQDA i Berlin førre veke. Det å kode kvalitative data er sentralt i nesten all kvalitativ forsking. Det gjer ein for å merke av tekstdelar som ein vil hente utatt og samanstille med andre tekstblokker. Når ein hentar ut til dømes tre tekstblokker om eit tema frå ein […]

Undervisning
Oppgåveveke
9. februar 2018

På andre semester har vi i utgangspunktet ein struktur, der to veker med undervisning vert etterfølgt av ei oppgåveveke. Ideen at at studentane skal ha høve til å aktivere og utvide kunnskapen som dei har jobba med i dei føregåande vekene, aktivere omgrep frå teorien, opparbeide erfaring med tenkemåten i undersøkingsfasen av saker og opparbeide erfaring med faglege […]

Undervisning
Kalendar i Canvas
4. februar 2018

I måten vi brukar Canvas på, har vi valt å legge det som har med innhald å gjere i «modular» og det som ha med undervisning å gjere i kalendaren. Hausten 2017 la vi inn i kalendaren manuelt, og studentane likte det veldig godt. Då kunne vi legge inn det som hadde med nå studentane […]

Oppmøte og kalendar i Beta-versjon
2. januar 2018

Dagen har gått med til å gjere klart til semesterstart på to område: Oppmøteregistrering og semesterplan. Oppmøteregistrering Hausten 2017 gjekk vi over til digitalt sjølvregistrert oppmøte. Før det var løysinga papirlister. Vi har eit håp om at vi skal få til ei skikkeleg digital løysing etter kvart, men fram til då må vi ha noko […]