Forskingsmetodar

Observasjonspraksis

Videoar

Introduksjon til observasjon
Posisjonar som observatør
Om samtale med brukar

Innhald i presentasjonen i januar