Undervisningserfaring

Emneansvar

112: Mindre revisjon

122: Større revisjon, svært gode resultat, gode tilbakemeldingar

Undervisning

Vitskapsteori og metode-gruppe

Prosjekt

Canvas

Leganto

Integrasjon Timeedit-Canvas

Rettleiing

Master NTNU