Om meg

Utdanning

 • PhD i organisasjon og leiing frå NTNU
 • Hovudfag i pedagogisk informasjonsvitskap frå Universitetet i Bergen
 • Lærarutdanning frå Høgskulen i Volda, Høgskolen i Agder og Høgskulen Stord/Haugesund

Arbeidserfaring

 • Førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, Institutt for sosialfag
 • Førsteamanuensis II ved NTNU Handelshøyskolen
 • Helsetenesteforskar ved Helse Møre og Romsdal
 • Grunnskulelærar i Ørsta, Sola og Sandnes
 • Inspektør i Ørsta
 • Prosjektleiar ved Høgskulen i Volda
 • Høgskulelærar ved Høgskulen i Volda, IKT for lærarar
 • Støttekontakt til fysisk og psykisk utviklingshindra

Arbeidsoppgåver utanom undervisning:

 • Innføring av Canvas ved HVO
 • Innføring av Leganto ved HVO
 • Innføring og utvikling av mobiltelefonbasert oppmøteregistrering (NOA) ved HVO

Nokre publiseringar

Mastergradsrettleiing

Eg har rettleia følgjande mastergradsoppgåver ved NTNU Handelshøyskolen og Høgskulen i Volda:

 • Fra teamledelse til fastledelse – En kvalitativ studie av de ansattes opplevelse
 • Fagprosedyrer i Mesta AS – En case-studie av grenseobjekter i kunnskapsledelse
 • Ulike generasjoners oppfattelse av prestasjonsmåling
 • Samarbeid, utfordring, anerkjennesle og meningsfylt arbeid – Slik blir Ocean Space Centre en attraktiv arbeidsplass for generasjon Y
 • Motivasjon av konsulenter – En casestudie av konsulentselskapet Mometo
 • Hva er sammenhengen mellom opplevelsen av jobbengasjement og jobbressurser? – En kvantitativ studie av to norske kunnskapsbedrifter
 • Tilrettelegging for mer effektiv kunnskapsdeling
 • Prestasjonsbasert lønn i en kunnskapsbedrift – fra individuell til kollektiv bonus
 • Endringsledelse i et bransjeperspektiv – En casestudie av den norske asfaltbransjen
 • Hvordan opplever arbeidsinnvandrere fra eks-Jugoslavia norske lederstil?
 • PRINCE2 as a project management tool – A cease study of how the methodology influences the performance of project management
 • Implementering av Lean – En casestudie av Leans påvirkning på kulturen i en offshoreorganisasjon
 • The role of Digital Media Use in a Semi-virtual Project team
 • Pitching til investorer – Viktigheten av Prestasjonsfaktorer for Investeringsviljen i Trondheim
 • Samarbeid i globale team
 • Bilingvalitet på digitale kommunikasjonsplattformer
 • Tilnærminger til agile metoder for programvareutvikling i Telenor
 • M&A i energibransjen – En casestudie av norske energiselskap
 • Anvendelse av endringsledelse i nedgangstider – Et fenomenologisk studie av endringsledelse i en utviklingsprosess
 • Hvordan oppleves effekten i ulike yrkesgrupper ved sammenslåing av to avdelinger i en olje- og energiservicebedrift
 • Økt effektivisering ved bruk av Lean og andre tiltak – En casestudie av Overhalla Betongbygg
 • 2019
  • Forretningsutvikling i regnskapsbransjen
  • Organizational Consequences of Industrial Data Sharing
  • Organisasjonssosialisering av nyutdannede
  • Hvordan lykkes mellomledere i produksjonsbedrifter med teknologiske endringsprosesser?
  • Hvordan kan en digital plattform bidra til bedre praksis blant leger?
  • El Colmado Hjørnesteinsbedriften i nabolaget
  • Forutsetninger for gode virtuelle møter
  • Økt effektivitet i produksjonslinje med lean og kunnskapsdeling
  • Innovating in a Large and Established Organization
  • Lederutfordringer og strategier i et omstillingsprosjekt
  • Etiske utfordringar med digitalt tilsyn
  • Leadership in Kosovo
 •  2020
  • Bærekraftig forretningsutvikling i byggebransjen – et casestudie av Vartdal Plast
  • How do performance measures assist managers in the transition towards sustainable manufacturing in the Norwegian steel industry?
  • Innovasjonsprosessen i Glamox
  • Flytende havvind på Helgeland
  • Avvikshåndtering i ElementPartner AS
  • AR-implementering på bygg- og anleggsprosjekt
  • Performance Measurement in Strategic Alliances – A case study of a strategic alliance in the oil and gas industry
  • Fritt valg av behandlingsted