Sjekklister ved oppgåveskriving

Sjekkliste tre veker før levering

På dette tidspunktet må du stole på deg sjølv i svaret på desse spørsmåla:

 • Veit du kva konklusjonen skal bli?
 • Tilfører den noko til fagfeltet du skriv om? Vil den li eit bidrag?
 • Har du funn og teori som til saman dannar svar på forskingsspørsmål som støttar konklusjonen?
 • Har du empiri som støttar funna?

I så fall: Skriv!

Om ikkje: Gå deg ein tur og tenk ut ein ny konklusjon og gjenta øvinga.

Sjekkliste to dagar for levering:

 • Veit du kva klokka fristen er?
 • Har du allereie levert ein versjon? Alt kan gå galt. Då er det fint å ha levert ein nest siste versjon. (Det er den nyaste vi sensurerer. Dei tidlegare versjonane vert sletta.)
 • Har du svart på problemstillinga?
 • Har du eit bidrag? Utan eit bidrag er det vanskeleg å snakke om kva de har funne ut på eksamen.
 • Heng grunnen til at du skriv oppgåva (dette står i innleiinga framfor problemstillinga) saman med konsekvensane av at du har skrive den (dette står i konklusjonen med sus trøkk og schwung, plassert etter svaret på problemstillinga)
 • Er informantar som skal vere anonyme, anonyme? Ingen namn? Ingen indirekte identifisering?
 • Har du fått nokon til å lese gjennom oppgåva? Idiotiske feil kan av og til vere sjarmerande. Som oftast er dei irriterande.
 • Er framsida rett? Levere på namn? Kun oppgåver med namn vert publisert. Oppgåver med vesentlege manglar vert ikkje publisert, så det slepp du å vere redd for.
 • Sjekka vurderingskriteria? Sjekka formalkrava?
 • Same tittel på oppgåva som i Studentweb?
 • Er innhaldslista og kjeldelista oppdatert? Er forord, abstract og abstrakt på plass?
 • Vent med å feire innleveringa til du har levert. Feir slik du vil – 48 timar i senga, topptur, jobbehelg, kjærastebesøk eller på bordet med helane i taket og tenna i i tapeten.