Film og boktips
The girl on the train
10. august 2018

https://www.netflix.com/title/80105068 Hovudpersonen i filmen er ei kvinne med alkoholproblem. Filmen er god, ikkje minst om ein har eit sosialfagleg blikk. Den skildrar korleis det er for ein alkoholikar å møte verda og dei fordommane og motførestillingane omgivnadane ofte har i høve til alkohol, og ikkje minst kor lett det er å bli manipulert når røyndomen […]

Film og boktips
Film: Kraftidioten
18. oktober 2017

Norsk film som handlar om ein far som tek lova i eigne hender etter drapet på sonen sin. Drapet er gjort av ei av to rivaliserande narkotikabander, og faren si innblanding utløyser krig mellom dei. Filmen er sosialfagleg relevant fordi den gir grunnlag for refleksjon over: Hevn som problemløysing i eit ultra-maskulint miljø Reglar i […]

Film og boktips
Serie: Mindhunter
14. oktober 2017

Handlar om korleis ein FBI-agent på 70-talet søkjer å forstå kriminalitet på ein betre måte – og med logikken: How can we get ahead of crayzy, if we don’t know how crayzy think? Dette leier han inn i leitinga etter kunnskap som baserer seg på psykologiske, sosiologiske og samfunnsmessige aspekt som er relevante for kriminelle handlingar. […]