The girl on the train

https://www.netflix.com/title/80105068

Hovudpersonen i filmen er ei kvinne med alkoholproblem. Filmen er god, ikkje minst om ein har eit sosialfagleg blikk. Den skildrar korleis det er for ein alkoholikar å møte verda og dei fordommane og motførestillingane omgivnadane ofte har i høve til alkohol, og ikkje minst kor lett det er å bli manipulert når røyndomen er sløra….