Bruk av Word

  • Entertasten – Rett bruk av entertasten er viktig.
  • Stilar – Stilar sparer deg for mykje arbeid med formatering
  • Innhaldsliste – Om du brukar stilar, trykkjer du på knappen og innhaldslista vert laga automatisk
  • Nummererte overskrifter – Nokre likar numererte overskrifter. Viss du likar det, er automatisering lurt.
  • Sidetal, botntekst og topptekst – Dette er enkelt – men kan gjerast avansert også…
  • Referanser – Dette sparar deg for eventyrleg mykje arbeid