Strategi 2017-2020: Styreseminar 27. oktober 2016 – styremøte 28. oktober.

Det årlege styreseminaret ved Høgskulen i Volda vert i år halde på Hotel Sagafjord på Sæbø torsdag 27. oktober 2016 og med styremøte dagen etter.

Eit grunnlag for styreseminaret er arbeidet i strategiverkstadene i september og oktober og eit leiarmøte som vart halde i Fosnavåg i oktober. Ut frå dette har direktøren kome med ei saksutgreiing om strategiarbeidet, og som ligg i sakspapira til møtet.

Her er saksutgreiinga:
Styresaka om strategiplan (delt via Dropbox).

Her er oppsummering frå strategiverkstadene (delt via Dropbox).

På styreseminaret er det lagt opp til gruppearbeid og Roar Amdam vil halde i trådane.

Etter styremøtet vil det bli laga eit førsteutkast til ny strategiplan som så vil bli diskutert på avdelingsråd, på allmøte 23. november og i andre forum som måtte vere aktuelle. Styret skal så diskutere framlegget til ny strategiplan på møta i desember og januar, med sikte på endeleg vedtak i januar 2017.

Her er styrets nettsider med alle sakspapira til styremøtet. Styremøtet blir IKKJE strøyma, og heller ikkje strategiseminaret.

Skrevet av

Profilbildet til Johann Roppen

Johann Roppen

Professor dr.polit Rektor ved Høgskulen i Volda frå 1.8.2015.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *