Masterrapport 2016: Korleis auke gjennomstrøyminga?

Korleis kan gjennomstrøyminga på masterutdanningane ved Høgskulen i Volda bli betre? Kunnskapsdepartementet har blant anna i etatstyringsbrevet peika på at det går seint for studentar ved Høgskulen i Volda å bli ferdig med masterutdanning.

Dette har eg omtala i eit par tidlegare innlegg i rektorbloggen:

Som eg skreiv i blogginnlegget i juli har vi starta arbeidet med å vurdere masterutdanningane, og på det komande møtet i Strategisk studienemnd 12. oktober 2016 legg arbeidsgruppa fram sin første rapport. Arbeidsgruppa har vore samansett av:

Fortsett å lese Masterrapport 2016: Korleis auke gjennomstrøyminga?