Æresdoktor Fet og forskingsframtida

Jostein Fet har blitt utnemnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen. Ei stor og velfortent ære! Samtidig med Fet vart også tre andre sunnmøringar peika ut til æresdoktorar: Nobelprisvinnarane May-Britt og Edvard Moser og designeren Peter Opsvik, som blant anna står bak Tripp-Trapp stolen.

Alle med tilknytning til sunnmøre bør kjenne seg litt ekstra stolte over denne akademiske heideren

UiB: Åtte nye æresdoktorer (5.4.2017)

Det er store skilnader mellom Jostein Fet og Moser-paret, ikkje berre i fagleg bakgrunn, men også i publiseringsstrategi og i forskingorganisering.

Moser-paret har som naturvitskaplege forskarar arbeidd i lag med kvarandre – og mange, mange andre. I databasen Medline får vi fram over hundre namn på publikasjonar der ein eller begge av Moser-paret er med, og dei har fleire hundre medforfattarar. Dei skriv for eit internasjonalt forskarfellesskap på engelsk. Slik er det  i det meste av naturvitskapleg forsking.

Kva språk forsking skal formidlast på er i seg sjølv ein interessant og viktig debatt.

Jostein Fet (f. 1924) er slik vi ventar å sjå den klassiske humanistiske forskaren slik vi ventar å sjå han: Han arbeider aleine over mange, mange år – oftast i selskap med bøker og skriftlege kjelder. I Fets tilfelle blant anna over ti tusen skifteprotokollar og andre kjelder som synte kva folk eigde – og dei eigde blant anna bøker. Mange bøker. Ulike bøker.

Jørund Fet med det synlege provet på æresdoktoratet.

Fortsett å lese Æresdoktor Fet og forskingsframtida