Serie: Mindhunter

Handlar om korleis ein FBI-agent på 70-talet søkjer å forstå kriminalitet på ein betre måte – og med logikken:

How can we get ahead of crayzy, if we don’t know how crayzy think?

Dette leier han inn i leitinga etter kunnskap som baserer seg på psykologiske, sosiologiske og samfunnsmessige aspekt som er relevante for kriminelle handlingar.

Serien er sosialfagleg relevant fordi den gir grunnlag for innsikt i:
  • Korleis oppvekst og relasjonar påverkar individ.
  • Bakgrunnen for kriminelle handlingar ut frå ulike vinklar
  • Den motstanden som det vi i dag opplever som sjølvsagt møtte då det var radikalt.
  • Spriket mellom akademiske perspektiv og perspektiva til praktikarar.
  • Fordeler og ulemper med standardisert vs. open og tilpassa tilnærming i undersøkingar.
  • Korleis ein tenkte om kriminalitet på 70-talet (og kor rar denne tankemåten er i dag).

Serien er å finne på Netflix

Filmpolitiet

IMDB