Høgskulen i Volda startar styrarutdanning i samarbeid med Sunnmøre Regionråd

Høgskulen i Volda har i konkurranse med fleire andre tilbydarar vunne oppdraget med å gje styrarutdanning til barnehagestyrarar på Nordre Sunnmøre. Oppdragsgjevar er Sunnmøre Regionråd. Utdanninga starta opp med ei markering i Ålesund, 21. september 2016.

Prosjektleiar: Gerd Sylvi Steinnes er leiar for styrarutdanninga.
Prosjektleiar: Gerd Sylvi Steinnes er leiar for styrarutdanninga.

Les også Sunnmøre Regionråd sin omtale av styrarutdanninga.
Les også omtale av styrarutdanninga på HVOs nettsider.

Her er helsinga eg heldt til deltakarar på opninga i Ålesund, 21. september 2016:

Fortsett å lese Høgskulen i Volda startar styrarutdanning i samarbeid med Sunnmøre Regionråd