Helsingstale til Reidun Aambø – mottakar av Høgskulen i Voldas FoU-pris for 2016

Styret ved HVO deler ut FoU-prisen for å heidre framifrå forsking og utviklingsarbeid, FoU, etter framlegg frå Forskingsutvalet ved høgskulen, som igjen får framlegg frå fagmiljøa. Det har vere fleire gode kandidatar til prisen dei siste åra, og det er ei glede å kunne dele ut prisen kvart år. Historia om FoU-prisen er ikkje så veldig lang. Den går tilbake til eit styrevedtak hausten 2005 om å opprette ein slik pris i samarbeid med Møreforsking Volda. Prisen vart første gong utdelt i 2006. Dagens tildeling er den ellevte prisen i rekka. Prisen består av kr 30 000 til enkeltpersonar og eit diplom som er utforma av vår eigen Thomas Lewe.

FoU prisen for 2016 har gått til Reidun Aambø. Foto: Tone Solhaug.
FoU prisen for 2016 har gått til Reidun Aambø. Foto: Tone Solhaug.

Prispengane skal brukast til ‘tiltak som fremjar vidare arbeid og utvikling på FoU-området, til dømes studiereiser, konferansar, miljø og nettverksbygging eller utstyr’.

Fortsett å lese Helsingstale til Reidun Aambø – mottakar av Høgskulen i Voldas FoU-pris for 2016