Forsking
Rettar ved konferansedeltaking
23. mars 2018

Eg er invitert til å seie noko om korleis vi nyttar Canvas på ein konferanse etter påske. Eg fekk tilsendt ein «Concent form» der det stod: Instructure will solely own the Materials and all rights related to the Materials, in whole or in part, and have the exclusive, worldwide, perpetual and royalty-free right and license […]

Forsking
Summaries of summaries in MAXQDA
6. mars 2018

Eg var på konferanse om bruk av MAXQDA i Berlin førre veke. Det å kode kvalitative data er sentralt i nesten all kvalitativ forsking. Det gjer ein for å merke av tekstdelar som ein vil hente utatt og samanstille med andre tekstblokker. Når ein hentar ut til dømes tre tekstblokker om eit tema frå ein […]