Forsking
Rettar ved konferansedeltaking
23. mars 2018

Eg er invitert til å seie noko om korleis vi nyttar Canvas på ein konferanse etter påske. Eg fekk tilsendt ein «Concent form» der det stod: Instructure will solely own the Materials and all rights related to the Materials, in whole or in part, and have the exclusive, worldwide, perpetual and royalty-free right and license […]

Forskingsformidling
Helsetenestekonferanse Trondheim, mars 2017
15. mars 2017

Konferanseprogram Utfordringar når ein skal yte gode og rette tenester Roar Stokken1, Knut Hunnes2 Førsteamanuensis, Høgskulen i Volda, Institutt for sosialfag Førstelektor, Høgskulen i Volda, Institutt for sosialfag Helse- og sosialtenestene opplever eit auka krav til spesialisering, profesjonalisering og koordinering. Dette fører lett til både større skilnader og meir avstand mellom dei som må samarbeide […]