Chrześcijańscy migranci w krajach nordyckich

W dniach 24-25 marca zorganizowano w Hogskulen w Volda warsztaty „ Chrześcijańscy migranci w krajach nordyckich”. Wśród 20 uczestników byli goście z uniwersytetów z Helsinek (Finlandia), Uppsali i Lund (Szwecja), z Oslo i Agder, z Misyjnej Hogskule w Stavanger, z Hogskulen w Oslo i Akershus, z instytutu badawczego KIFO, oraz nasi pracownicy z Moreforsking i […]

Grupa badawcza

Obecnie czworo badaczy i dwoje magistrantów jest zaangażowanych w interdycsyplinarnym projekcie „Ora et labora: katoliccy migranci pracujący w regionie Sunmore”. Oto oni, przy analizie kwestionariusza (zdjęcie górne) i z wizytą w parafii katolickiej w Alesund (zdjęcie dolne).

Kristne migrantar i Norden

24.-25. mars arrangerte vi workshop om «Kristne migrantar i Norden» ved Høgskulen i Volda. Mellom dei 20 deltakarane var det gjester frå universiteta i Helsingfors, Uppsala, Lund, Oslo og Agder, frå Misjonshøgskolen i Stavanger, Høgskolen i Oslo og Akershus og forskingsinstituttet KIFO – forutan våre eigne frå Møreforsking og Høgskulen i Volda. Det er mange […]

Ora et labora. Katoliccy robotnicy zagraniczni w regionie Sunnmore w Norwegii

W jaki sposób i do jakiego stopnia Kościół Katolicki przyczynia sie do integracjii robotników zagranicznych ze wschodniej Europy w lokalnej społeczności, na rynku pracy i w społeczenstwie? Oto główne pytanie w projekcie badawczym „Ora et labora”, wspólnym projekcie Wydziału Religii Hogskule w Volda i Instytutu Badawczego Moreforskning.